Peer Reviewers

 

 1. Samadi
   Sekolah Tinggi Teologi Syalom Bandar Lampung
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 2. Elliya Dece
   Sekolah Tinggi Teologi Syalom Bandar Lampung
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 3. Maidun Purba
   Sekolah Tinggi Teologi Syalom Bandar Lampung
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 4.  Beflan Forandar Manik
   Sekolah Tinggi Teologi Syalom Bandar Lampung
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 5. Oktavianus Situmorang
   Sekolah Tinggi Teologi Syalom Bandar Lampung
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 6.  Adi Candra
  Sekolah Tinggi Teologi Efata Salatiga
  Google Scholar: 
   Sinta ID:
   Publons ID:
  Orcid ID:

 7. Markus Oci
  Sekolah Tinggi Teologi Kanaan Nusantara Ungaran
  Google Scholar: btl8ouUAAAAJ
  Sinta ID: 6686752
   Publons ID:
  Orcid ID: 0000-0002-5257-9742

 8. Herwinesastra
  Sekolah Tinggi Teologi Pontianak
  Google Scholar: vpj4dSoAAAAJ
  Sinta ID: 6726351
   Publons ID:
  Orcid ID:

 9. Yoel Benyamin 
  Sekolah Tinggi Teologi Borneo
  Google Scholar: DfCDTigAAAAJ
  Sinta ID: 
   Publons ID:
  Orcid ID: 0000-0003-0642-4034

 10.   Arozatulo Telaumbanua 
   Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat
  Google Scholar: SK3VkioAAAAJ
  Sinta ID: 6715957
   Publons ID:
  Orcid ID: 0000-0001-9162-5740

 11. Yohanes Hasiholan Tampubolon 
  Sekolah Tinggi Teologi SAPPI Ciranjang
  Google Scholar: qDVfIT4AAAAJ
  Sinta ID: 6741126
   Publons ID:
  Orcid ID: 

 12. Yonatan Alex Arifianto 
  Sekolah Tinggi Teologi Sangkakala Salatiga
  Google Scholar: OT2yjrUAAAAJ
  Sinta ID: 
   Publons ID:
  Orcid ID: 0000-0001-5422-1261

 13.  Yohanis Kotte
   Sekolah Tinggi Teologi ATI Anjungan Pontianak
   Google Scholar: fuWoLqQAAAAJ
   Sinta ID: 6750386
   Publons ID:
   Orcid ID:

 14. Simon
  Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia
  Google Scholar: h62YWlwAAAAJ
  Sinta ID:6760232
   Publons ID:
  Orcid ID:0000-0002-6447-2686