MANURUNG, K. Mencermati Kisah Dipilihnya Matias Dari Spiritualitas Kaum Pentakostal. Shalom: Jurnal Teologi Kristen, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 115–131, 2022. DOI: 10.56191/shalom.v2i2.34. Disponível em: https://jurnal.sttsyalom.ac.id/index.php/shalom/article/view/34. Acesso em: 5 jun. 2023.